Amprente ale spiritualitatii noastre – Biserica Mântuleasa.

Biserica Mântuleasa: Un Monument Istoric în Inima Bucureștiului Strada Mântuleasa din București a dat odată numele unui întreg cartier. Cu mai bine de 270 de ani în urmă, aici a fost ridicată biserica Mântuleasa, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”.

Istoria Bisericii

Mântuleasa Biserica a fost construită în 1732 sau 1734, în timpul domniei lui Grigorie Ghica. Ctitorii au fost Maria și Stanca Cupetul, surori și fiice ale unui negustor din zonă, de unde și numele bisericii și al cartierului. Biserica a funcționat la început ca filială a parohiei Negustori, însă din 1933 a fost ridicată la rang de parohie.

Arhitectura Biserici

i Mântuleasa Biserica este construită în formă de cruce, cu un pridvor susținut de patru coloane cilindrice. Turla unică servește și ca clopotniță. Biserica a fost ridicată pe un soclu pătrat și este înconjurată de un zid sobru.

Restaurări și Îmbunătățiri

Biserica a fost întotdeauna înfrumusețată și îmbunătățită. În 1924-1930, Comisia Monumentelor Istorice a decis eliminarea uneia dintre turnuri, astfel încât biserica să-și păstreze aspectul brâncovenesc. Tot în această perioadă, s-a decis cojirea frescei bizantine pentru a scoate la lumină pictura originală. Cutremurul din 1940 a retezat turla la bază, dar aceasta a fost înlocuită imediat.

Obiecte de Cult Valoroase

Biserica Mântuleasa păstrează și câteva obiecte de cult deosebit de valoroase, cum ar fi potire și cutii de metal pretios. În partea de răsărit a curții se afla un cimitir din care au mai rămas câteva pietre funerare cu inscripțiile șterse.

Post navigation

1907 Jaf Bancar Din Tiflis

Capela Sixtina – Opere de artă și arhitectură impresionante din Roma

Gondola – Istoria si aparitia sa in orasul Dogilor